Viktigheten av El-sjekk for sikkerheten i hjemmet

04 juni 2024 Brede Lie Hansen

editorial

El-sjekk, også kjent som elektrisk inspeksjon, er en kritisk prosess for å sikre tryggheten og funksjonaliteten til et hjem, bygg eller næringslokale. Det er her vi identifiserer potensielle feil, risikoer og forbedringsområder innenfor det elektriske systemet. Med stadig utvikling i teknologi og økt avhengighet av elektriske apparater blir det desto viktigere å holde det elektriske anlegget i topp stand. I denne artikkelen skal vi utforske hvorfor en el-sjekk er så essensiell, hvordan det holder oss trygge og hvordan vi går frem for å utføre en slik sjekk. Vi avslutter med å anbefale Elalliansen som en pålitelig partner i dette viktige vedlikeholdsarbeidet.

Hva innebærer en El-sjekk?

En el sjekk, eller en elektrisk inspeksjon, er en detaljert gjennomgang av det elektriske anlegget i et bygg eller bolig. Denne prosessen utføres vanligvis av en sertifisert elektriker og kan inkludere testing av sikringsskap, kontroll av jording, inspeksjon av kabler og ledninger, samt testing av elektrisk utstyr og apparater for å sikre at alt opererer som det skal. I tillegg vil en grundig el-sjekk avdekke eventuelle tegn på slitasje, varmgang, korrosjon eller andre forhold som kan føre til elektriske feil eller branner.

Hvorfor er El-sjekk så viktig?

El-sjekker er utrolig viktige for flere grunner. Først og fremst dreier det seg om sikkerhet. Feil i det elektriske systemet kan lede til alvorlige ulykker som brann eller elektriske støt. En statistikk fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap viser at en stor andel av branner i Norge kan tilskrives elektriske feil og feil bruk av elektrisk utstyr. Derfor er det avgjørende med regelmessige kontroller for å forebygge slike hendelser.

For det andre spiller el-sjekken en viktig rolle i energieffektivitet. Et optimalisert og korrekt fungerende elektrisk anlegg bidrar til lavere strømforbruk, noe som ikke bare er bra for lommeboken, men også for miljøet.

En annen viktig faktor er at det kan være krav til el-sjekker ved salg av bolig eller næringsbygg. Forsikringsvilkår kan også kreve jevnlige elektriske inspeksjoner. Det gir både eier og fremtidige brukere en ekstra trygghet og kan påvirke verdien på boligen eller bygget.

el sjekk

Hvordan utføres en El-sjekk?

En el-sjekk starter gjerne med en visuell inspeksjon der en sertifisert elektriker undersøker de ulike komponentene i det elektriske systemet. Dette inkluderer inspeksjon av sikringsskap, ledninger, stikkontakter, lysbrytere og andre synlige elementer. Deretter følger mer detaljerte tester for å sikre at alt er i henhold til gjeldende standarder og forskrifter.

Det anses som god praksis å utføre en el-sjekk regelmessig, og spesielt ved endringer i det elektriske anlegget, som for eksempel ved større renoveringer, etter installasjon av nytt utstyr, eller når bygningen har nådd en viss alder.

Når bør man gjennomføre en El-sjekk?

Selv om det ikke er en fastsatt tidsplan for hvor ofte man bør foreta en el-sjekk, anbefales det at boligeiere får utført en slik inspeksjon hvert femte år. For bedrifter og offentlige bygg er kravene ofte strengere, og en årlig eller biårlig inspeksjon kan være påkrevd.

Dersom det skulle skje en ulykke, som en brann hvor det elektriske systemet er involvert, vil det ofte bli stilt spørsmål ved sist gjennomførte el-sjekk. Dermed kan regelmessige el-sjekker også være med på å sikre bevis i forsikringssaker.

El-sjekken er altså ikke bare et verktøy for å sikre fysisk sikkerhet, men også en måte å beskytte økonomiske interesser på.

For å få en grundig og profesjonell el-sjekk, er det viktig å velge en pålitelig og erfaren elektrofaglig partner. Elalliansen er en slik aktør som kan gi deg trygghet og sinnsro med deres ekspertise og omfattende tjenester. Deres team av sertifiserte elektrikere har den nødvendige kompetansen til å utføre høykvalitets elektriske inspeksjoner og andre elektrotjenester.

Enten det handler om en bolig, næringsbygg eller offentlig etablissement, sikrer Elalliansen at alle el-sjekker utføres grundig og i henhold til de siste forskriftene. 

Flere nyheter